โหระพา (Ocimum basilicum Linn.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: หล่อแวเหละ ชื่ออื่นๆ: โหระพาไทย,โหรพาเทศ(ทั่วไป),กอมก้อ(ภาคเหนือ,ภาคอีสาน),อิ่มคิมขาว(ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน),ห่อวอซุ,ห่อกวยซวย(กะเหรี่ยงขาว) ชนิด: พืชล้มลุก ส่วนที่ใช้งาน: ใบ มีกลิ่นฉุน รสร้อน แก้ลมวิงเวียน ขับลมในลำไส้ ขับผายลม แก้ท้องขึ้น ท้องอืด […]

ผักกระสัง((Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl & Kunth)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: โพฉ่าเหมาะ ชื่ออื่นๆ: ผักกะสัง ชากรูด ตาฉี่โพ ผักกูด ผักราชวงศ์ ผักสังเขา ผักฮากกล้วย ชนิด: พืชล้มลุกอวบน้ำ ส่วนที่ใช้งาน: ทั้งต้น แก้พิษฝี […]

น้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta  L.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: น้ำนมราชสีห์ ชื่ออื่นๆ: ผักโขมแดง (ภาคกลาง) หญ้าน้ำหมึก (ภาคเหนือ) หญ้าหลังอึ่ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ชนิด: ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ส่วนที่ใช้งาน: ใบ ลำต้น ใช้ดับร้อน […]

กะเพราแดง (Ocimum tenufiorum L.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: หล่อแวลี ชื่ออื่นๆ: กอมก้อดง (เชียงใหม่), กะเพราขน (ภาคกลาง), อีตู่ไทย (ภาคอีสาน) ชนิด: พืชล้มลุก ใบ สามารถช่วยขับเหงื่อ ขับเสมหะ แก้ไข้ […]

พริกกะเหรี่ยง (Capsicum frutescens L.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: ส่าแฮ้กะแย, แซแหะเหมาะ ชื่ออื่นๆ: พริก ชนิด: ไม้ล้มลุก ส่วนที่ใช้งาน: ผล ช่วยเจริญอาหาร แก้อาเจียน บิด ขับเหงื่อ ขับลม เป็นเครื่องเทศ […]

กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: ตะแพะฉ่าเหมาะ, เต๊อแพช่าเส่, แต่เพะฉ่าเหมาะ ชื่ออื่นๆ: กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเปรี้ยว ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง ส้มปู ส้มพอ ชนิด: ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม […]

กะเพราขาว (Psidium guajava L.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: หล่อแวบู ชื่ออื่นๆ: กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่), ห่อกวอซู ห่อตูปลู อิ่มคิมหลำ (แม่ฮ่องสอน), กะเพราขน กะเพราขาว อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชนิด: […]

ผักโขมบ้าน (Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: ซ่อเหละ ชื่ออื่นๆ: ผักโหม, ผักหม (ใต้), ผักโหมเกลี้ยง (แม่ฮ่องสอน), กระเหม่อลอเตอ (กะเหรี่ยงขาว, แม่ฮ่องสอน ชนิด: ไม้พุ่มเตี้ยและเป็นพืชล้มลุกปีเดียว ส่วนที่ใช้งาน: ยอดอ่อน […]

มะขาม (Tamarindus indica  L.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: หมะกะเสะ, มอกละเสะ ชื่ออื่นๆ: ขาม (ภาคใต้) ตะลูบ(ชาวบน-นครราชสีมา) ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) อำเปียล (เขมร-สุรินทร์) หมากแกง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ส่าเหมอเกล๊ะ (กะเหรี่ยงขาว-แม่ฮ่องสอน) ชนิด: ไม้ยืนต้น ส่วนที่ใช้งาน: ราก […]

ตำลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt.)

ชื่อกะเหรี่ยงแดง: คลอเคระเหล๊ะ ชื่ออื่นๆ: ผักแคบ (ภาคเหนือ), แคเด๊าะ (กะเหรี่ยงขาว), ตำลึง, สี่บาท (ภาคกลาง), ผักตำนิน (ภาคอีสาน) ชนิด: เถาไม้เลื้อย ส่วนที่ใช้งาน: […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Beast Blog by Crimson Themes.